top of page

Mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling waarbij u samen met de andere partij en de mediator zoekt naar een oplossing waarmee u beiden tevreden bent. De mediator is een specialist in het begeleiden van de gesprekken tussen u en de andere partij. Hij of zij is onafhankelijk, oordeelt niet en fungeert steeds als bemiddelaar tussen beide partijen.

Luisteren naar elkaar

De mediator helpt beide partijen om écht naar elkaar te luisteren en om uit te spreken wat zij werkelijk willen. Vaak blijven geschillen en conflicten ‘hangen’ in het halen van het gelijk met behulp van argumenten, maar bij mediation komen juist de onderliggende belangen naar boven. Alleen op die manier kan een oplossing bereikt worden die bevredigend is voor beide partijen.

Voorbeeld

Een mooi voorbeeld is het verhaal van twee zusjes die ruziën over de laatste sinaasappel. Ze smijten elkaar met argumenten om de oren, waaruit ze elkaar proberen te overtuigen waarom de één nu juist wel en de ander geen recht heeft op de laatste sinaasappel. Uiteindelijk besluiten ze de vrucht doormidden te snijden. Pas dan blijkt dat zus 1 alleen het sap wil hebben, terwijl het zus 2 juist gaat om de schil.  Een mediator zou de zussen hebben geholpen om écht naar elkaar te luisteren en uit te spreken wat ze werkelijk wilden met de sinaasappel. In dat geval hadden zij beiden gekregen wat zij wilden en hadden ze hun tijd beter kunnen gebruiken dan met ruzie maken.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Om het proces te laten slagen is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om samen met de andere partij aan een oplossing te werken. Daarbij kan het gebeuren dat u op een bepaald gebied wat water bij de wijn moet doen. Omgekeerd geldt dat ook voor de andere partij.

Vertrouwelijk

Uiteraard wordt door alle partijen aanwezig bij de mediation vertrouwelijk omgegaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst die door beide partijen wordt getekend.

In welke situaties is mediation geschikt?

Mediation is mogelijk bij alle soorten conflicten. Of u het nu oneens bent met de buren over de plaatsing van de schutting, een conflict heeft met uw werkgever of werknemer, onenigheid heeft binnen de familie over de verdeling van een erfenis of uw echtscheiding wilt regelen, zeker in de gevallen waarin u de relatie met de andere partij goed wilt afsluiten of juist wilt behouden in de toekomst, is mediation een geschikte methode. 

Wat RR juristen & mediators voor u kan betekenen bij mediation

 

RR juristen & mediators treedt in alle soorten conflicten op als mediator. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten enige bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen. Vooral bij echtscheiding en arbeidsconflicten wordt veel gebruik gemaakt van mediation.

Aangesloten bij:

bottom of page