top of page

Werkwijze & Tarief

Kennismakingsgesprek

Maatwerk en persoonlijk contact is de kracht van RR Juristen & Mediators. Daarom vinden wij het belangrijk om voordat we starten met een traject, eerst kennis met u te maken. Doel van het kennismakingsgesprek is om te onderzoeken of en zo ja wat, RR juristen & mediators voor u kan betekenen in uw specifieke situatie. Voor dit eerste gesprek van ongeveer een half uur wordt geen tarief berekend.

Tarief

Wij werken met een uurtarief. Reiskosten of buitengewone kosten zoals telefoonkosten naar het buitenland worden apart in rekening gebracht. Er zijn echter situaties waarin het uurtarief niet bij u in rekening gebracht wordt. Zo kan mediation in bepaalde gevallen via de regeling voor gesubsidieerde rechtsbijstand plaatsvinden. 

Wanneer gesubsidieerde mediation?

De kosten mogen nooit een belemmering vormen om gebruik te maken van mediation. Valt u beneden een bepaalde inkomstengrens, dan kunt u gebruik maken van een subsidieregeling (in vakjargon ook wel 'toevoeging' genoemd). Deze subsidie wordt verleend door de Raad voor Rechtsbijstand. Ze kent alleen subsidie toe via MfN registermediators die bij de Raad staan ingeschreven.

Wie komen in aanmerking?

Wanneer uw verzamelinkomen lager is dan € 44.000,- bruto per jaar (voor gehuwden, samenwonenden en éénoudergezinnen) of         € 31.100,- bruto per jaar (voor alleenstaanden), komt u in aanmerking voor zo'n toevoeging. Een subsidie kan ertoe leiden dat u niet meer dan € 61,- of € 121,- voor de gehele mediation betaalt. De raad kijkt naar het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dus in 2024 wordt het verzamelinkomen uit 2022 bekeken om te zien of u in aanmerking komt. U kunt dit verzamelinkomen zelf nakijken op de beschikking 2022 die u heeft gekregen van de belastingdienst. 

Verzamelinkomen & vermogen

Het verzamelinkomen hoeft niet gelijk te zijn aan uw bruto jaarloon. Het verzamelinkomen is uw bruto jaarloon minus uw aftrekposten (zoals hypotheekrente). Er wordt ook gekeken naar uw vermogen. Wij vragen u om uw aangifte 2022 mee te nemen naar het kennismakingsgesprek, zodat wij u precies kunnen vertellen of u recht heeft op een toevoeging en wat uw eigen bijdrage zal zijn. 

Gesubsidieerde mediation bij scheiding

Bij echtscheiding gelden de inkomens- en vermogensgrenzen voor alleenstaanden. Als één van beiden in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt de ander slechts de helft van het gewone uurtarief.

Voorbeeld

Stel een echtpaar wil scheiden. Ze hebben 1 minderjarig kind en wonen nog met z'n drieën in dezelfde woning. Ze staan ook nog allemaal op dit adres ingeschreven. De man had in 2022 een verzamelinkomen van € 43.000,-. De vrouw had in 2022 een verzamelinkomen van € 20.000,-. Het echtpaar heeft geen spaargeld.

In dit voorbeeld komen zowel de man als de vrouw in aanmerking voor een toevoeging. Voor beiden geldt immers als grens het bedrag voor alleenstaande ouders (€ 44.000,- per persoon). Dit komt doordat ze beiden nog op hetzelfde adres staan ingeschreven als het kind. De kosten voor het regelen van de echtscheiding via mediation bedragen in dit voorbeeld: € 61,- eigen bijdrage voor de vrouw, € 121,- eigen bijdrage voor de man en € 87,- griffierecht voor man en vrouw tezamen. In totaal is de gehele echtscheiding geregeld voor € 269,-. De indieningskosten bij de rechtbank zijn hierbij inbegrepen!

Aangesloten bij:

bottom of page